Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
Thứ 3, ngày 26/10/2021
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch trong tuần